logotype
Szybkie info:
  • OSP w Kobyłce szuka nowych druhów! - wstąp w nasze szeregi!
  • Rozpoczęło się SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ II.
  • Nowy GCBA już w koszarach!

Losowe zdjęcie

20090526_1664035020_100_1920.jpg

Wyjazdy

W tym dziale będziemy starali się przedstawiać wam na bieżąco nasze wyjazdy do wszelkich zagrożeń.

Nasz sprzęt

 

 

Strażacy

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce


Naczelnik
Krzystof Kozłowski

Prezes
Zbigniew Łukijańczuk

Zastępca Prezesa
Łukasz Kulczyk

Zastępca Naczelnika
Remigiusz Kuczewski

    Sekretarz
Arkadiusz Polak

Gospodarz
Tadeusz Malinowski

Skarbnik
Józef Pietrzak

Członek Zarzadu
Sebastian Żurawski
 
Członkowie Czynni 
 

Starszy Kapitan
Marcin Żwirkowski 

Starszy Kapitan
Jarosław Kłak 

Starszy Aspirant
Jacek Kałuski 

Starszy Sekcyjny
Adam Sikorski 

Natalia Spinek 
Maciej Komorowski

Piotr Lubelski

Robert Langowski
 
Zbigniew Gumienny
Pawłowski Tobiasz
 
 
Bogdan Kostrzewa
 
Grzegorz Donoch
 
Sebastian Pilipczuk

Robert Bukrap

Patryk Pożoga
Stanisław Kozłowski
 
Pawłowski Adrian

Łukasiuk Mateusz

Edyta Wojtyra

Czerniejewski Maciej

przekaż swój 1%

       1    2

Przetarg

Informuje, iż działajac na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) zwanej dalej ustawa,
zamawiajacy przekazuje poniższe informacje:
1. W ww. postepowaniu wybrana została oferta Wykonawcy:
Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,
ul. Leszczynska 22, 43-300 Bielsko-Biała

Wynik PDF 

MK

uzasadnienie:
Art. 91 ust. 1 ustawy: „Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert okreslonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”
Rozdz. XVI SIWZ:
„1. Kryterium oceny:
cena – 70,00%
dodatkowa gwarancja – 15,00%
moc silnika – 15,00%
2. Za najkorzystniejsza oferte zostanie wybrana oferta z najwieksza liczba punktów.”