logotype
Szybkie info:
  • OSP w Kobyłce szuka nowych druhów! - wstąp w nasze szeregi!
  • Rozpoczęło się SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ II.
  • Nowy GCBA już w koszarach!

Losowe zdjęcie

20090526_1924378645_7.jpg

 W 2022 realizowaliśmy zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu "Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kobyłce". Całość zadania to 18 449,45zł z czego 15 000zł pozyskano w ramach dofinansowania a pozostała kwota to środki własne. Dzięki temu zakupiono 15 par butów specjalnych Haix Fire Eagle.

 

 

Nowy sprzęt zasilił wozy bojowe OSP Kobyłka. Piły spalinowe, prądownice oraz torby medyczne, sfinansowany przez firmę NUCTECH o wartości 8000zł Serdecznie dziękujemy!

OSP Kobyłka Dziękuje:

Urzędowi Miasta Kobyłka, za zakup środków ochrony osobistej w okresie pandemii.

Dyrekcji Szkoły SP nr.3 dyrektorowi Tomaszowi Szturo, w-ce dyrektor Marcie Ludwiniak oraz Panu Mariuszowi Łukijańczukowi, za przekazanie 20 szt. przyłbic ochronnych.

Firmie Victory Couture, która w pierwszym dniu ogłoszenia epidemii zareagowała natychmiastowo i przekazała 40szt. maseczek chirurgicznych, Harcerzom 4HDP "Wędrowcy", którzy uszyli i przekazali dla OSP 200szt maseczek, Wspólnocie dla Kobyłki, za przekazanie 35 maseczek.

Bardzo dziękujemy za pamięć o nas! Mamy szczere chęci że gdy wróci dawny porządek, będziemy mogli osobiście się odwdzięczyć!